:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 เดือน (ธ.ค. 56 ถึง ก.ย. 66) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 7 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_303_58_139583.pdf