:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: โครงการ การจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จัดเก็บมูลฝอยให้แก่ครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลไชยสถาน จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่3บ้านศรีบุญเรือง(ฝั่งเหนือ) หมู่ที่4บ้านนันทารม หมู่ที่5บ้านยวม หมู่ที่6บ้านโพธิมงคล หมู่ที่7บ้านเชียงขางและหมู่ที่8บ้านต้นยางห

วันที่ลงประกาศ: 1 พ.ย. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_311_39_56_975.pdf