ชื่อ - นามสกุล :นายกรัณย์ อุตโม
ตำแหน่ง :วิศวกรโยธา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม : 7