ชื่อ - นามสกุล :นายบุญโสต สมมนุษย์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน
Telephone :086-182303
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1