ชื่อ - นามสกุล :นายจักรเวศย์ พิงคะสัน
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 4