ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุปราณี โยกาศ
ตำแหน่ง :ผู้เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัดเทศบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : 4