:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
หัวหน้าส่วนราชการ
นายพีระ ทนันต์ชัย
ปลัดเทศบาล
095-3535191
นายธีรวัฒน์ ปลัดกองวัน
รองปลัดเทศบาล
081-8841049
สิบเอกศีละถาวร ชุมภูศรี
รองปลัดเทศบาล
081-8840458