:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
ข้อมูลผู้บริหาร
นายบุญโสต สมมนุษย์
นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
086-1823030
นายอนุพงค์ อินทะชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
062-3109977
นางพรทิพย์ สุภาพพรชัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน
062-3103939
นายประทิน ดวงแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-9936231
นางสังคม คุณรังษี
เลขานายกเทศมนตรี
089-5591676