:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th
กองการศึกษา
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวนภาพร ศรีรัตนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐชา สุขจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวกชมล มณีรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภรณ์ณภัส สุภาคุณ
คนงานทั่วไป
นางนงนุช ไชยยารักษา
แม่บ้าน
นายคณิต ปัญญามณี
พนักงานจ้างเหมา