:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แผนที่หมู่บ้านภายในตำบลไชยสถาน

หมู่ที่ 1 บ้านต้นโชคหลวง
หมู่ที่ 2 บ้านศรีสองเมือง

หมู่ที่ 3 บ้านศรีบุญเรือง
หมู่ที่ 4 นันทาราม

หมู่ที่ 5 บ้านยวม
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิมงคล

หมู่ที่ 7 บ้านเชียงขาง
หมู่ที่ 8 บ้านต้นยางหลวง