:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการ

28 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_97_10_43_50.pdf