:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยสถาน

14 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

โดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และกิจกรรมเสริมทักษะให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ การแสดงความสามารถพิเศษบนเวที การให้ความรู้และร่วมสนุกในฐานกิจกรรม การประกวดระบายสี  การประกวดคัดลายมือ การแข่งขันกีฬามหาสนุก และการจับสลากแจกของรางวัล พร้อมกับแจกอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้มาร่วมงาน
ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลไชยสถานขอขอบคุณผู้สนับสนุนของขวัญและของรางวัลมากมาย เพื่อส่งมอบให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร