:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: ประชุมหารือร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

11 ส.ค. 2565

รายละเอียด: ประชุมหารือร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น ..เทศบาลตำบลไชยสถาน นำโดยนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยสถาน และการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลไชยสถาน เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร