:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: โครงการรวมพลังไชยสถานต้านภัยยาเสพติด

28 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินโครงการรวมพลังไชยสถานต้านภัยยาเสพติด ..ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินโครงการรวมพลังไชยสถานต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ประจำปี 2565 โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน ได้มอบหมายให้นางพรทิพย์ สุภาพพรชัย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและนำกล่าวปฏิญาณตน ณ ลานกิจกรรม หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน ทั้งนี้ ได้มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน และตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร