:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: กองทุนสวัสดิการชุมชนออกให้บริการประชาชนตำบลไชยสถานทั้ง 8 หมุู่บ้าน

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ออกให้บริการประชาชนตำบลไชยสถานทั้ง 8 หมุู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ ในวันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยเปิดให้บริการสมาชิกกองทุน สามารถชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร