:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดลูกน้ำยุงลาย

9 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดลูกน้ำยุงลาย ..เทศบาลตำบลไชยสถาน ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน โดยนายประทิน ดวงแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลไชยสถาน พร้อมให้ความรู้กับจิตอาสาเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร