:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไชยสถาน ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์.053-438110, 053-438111, 052-080948 อีเมล์ : saraban@chaisathan.go.th , chaisathan_cm@hotmail.co.th

ชื่อ: ประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

6 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: ประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ..เทศบาลตำบลไชยสถาน โดย นายอังกูร จันทะวงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เพื่อพิจารณาข้อราชการอื่นๆในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร